Woensdag  20 september jl. werd tijdens de kwartaalmeeting van KNNS  in het vd Valk Hotel te Lent, afscheid genomen van Martin Buitinck en mij, Jos Piepenbrock. Founders van NMA ICT Solutions en mede eigenaren van KNNS Business Solutions. Onder dankzegging van de nieuwe Algemeen Directeur Coert Tempelman kregen beiden een cheque aangeboden voor een trip naar de marathon van New York in 2018.

Categorieën: Geen categorie